Na osnovno vsebino Na iskanje Na stran s kontaktnimi podatki
 

Približuje se glavna turistična sezona, v kateri se bo večina izmed nas odpravila na kak krajši ali daljši oddih. Če se na dopust ne boste odpravili v lastni režiji, ampak ste se odločili za kak turistični aranžma, vam bodo prišle prav naslednje informacije.

Sprememba namestitve

V primeru, da turistična agencija spremeni dogovorjeno namestitev, mora biti nova namestitev v istem kraju in objektu enake ali višje kategorije, kot je bilo dogovorjeno s pogodbo. Pri tem stroški namestitve v objektu višje kategorije bremenijo agencijo. Če agencija ne zagotovi ustrezne namestitve, lahko kupec od agencije zahteva povračilo škode.

Sprememba programa potovanja

Po sklenitvi pogodbe turistična agencija ne sme spreminjati programa potovanja. Izjemoma so dovoljene spremembe zaradi izrednih okoliščin (npr. naravne nesreče, oboroženi spopadi, teroristični napadi, stavke ipd.), na katere turistična agencija ni mogla vplivati ali jih preprečiti.

Če turistična agencija bistveno spremeni program potovanja, mora kupcu, ki je odstopil od pogodbe, povrniti celotno kupnino.

V primeru, da je bil program spremenjen med izpolnjevanjem pogodbe, torej med potovanjem, plača kupec, ki odstopi od pogodbe, le stroške dejansko opravljenih storitev, agencija pa odgovarja potrošniku za povzročeno škodo zaradi delne neizpolnitve programa. Kupec ima pravico od organizatorja potovanja zahtevati povračilo kupnine za neizvedeni del programa ter povračilo nastale škode.

Odstop od pogodbe

Kupec lahko potovanje odpove zaradi izrednih okoliščin (nesreča, bolezen, smrt v družini). V tem primeru mora agenciji poravnati dejanske stroške, ki so nastali zaradi odpovedi.

Če kupec iz neopravičljivega razloga odstopi od pogodbe po tem, ko se je potovanje že začelo, mora agenciji plačati celotno ceno potovanja. V primeru opravičljivih razlogov mora poravnati le dejanske stroške.

Potnik sme določiti drugo osebo, ki namesto njega izkoristi dogovorjene storitve, pod pogojem, da ta zadovoljuje posebne zahteve, ki so predvidene za določeno potovanje, in pod pogojem, da organizatorju potovanja povrne stroške, ki jih ima z zamenjavo.

Tudi organizator potovanja ima pravico do odstopa od pogodbe. To lahko stori, če se ni zbralo napovedano določeno število potnikov, pod pogojem, da je bil kupec o tej okoliščini obveščen v primernem roku, ki ne sme biti krajši od pet dni pred dnem začetka potovanja. Agenciji prav tako ni potrebno povrniti škode potniku, če odpove pogodbo zaradi izrednih okoliščin. Pri odstopu od pogodbe pred njeno izpolnitvijo mora organizator potovanja kupcu turističnega aranžmaja povrniti celotno kupnino.

Kupec lahko od pogodbe (popolnoma ali delno) odstopi kadarkoli. Če odstopi pravočasno (skladno s splošnimi pogoji turistične agencije), ima agencija pravico do povračila administrativnih stroškov. Če od pogodbe odstopi nepravočasno, lahko organizator potovanja od kupca zahteva povračilo določenega odstotka cene potovanja.

Ko gre kaj narobe, upoštevajte naslednje nasvete Zveze potrošnikov Slovenije:

Na pomanjkljivosti na potovanju opozorite takoj

Vsako pomanjkljivost, ki jo opazite med potovanjem, čim prej sporočite predstavniku agencije, torej na kraju samem. Agencija vam mora že pred začetkom potovanja posredovati ime in priimek lokalnega predstavnika turistične agencije, njegovo telefonsko številko oziroma podatek, kam lahko naslovite reklamacijo. Če lokalnega predstavnika ni, morate dobiti vsaj telefonsko številko.

Zahtevajte zapisnik

Večina agencij kot pogoj za obravnavanje pritožbe po končanem potovanju zahteva zapisnik, iz katerega je razvidno, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče odpraviti na kraju samem. Če imate težave s pridobitvijo zapisnika, o tem nemudoma obvestite agencijo.

Shranite račune, fotografirajte pomanjkljivosti

Če ste imeli zaradi neustrezne izvedbe potovanja dodatne stroške, shranite vse račune. Fotografirajte pomanjkljivosti, kot so npr. neustrezna namestitev, oprema hotela, plaža. Kopije računov in fotografije priložite pritožbi.

Pritožbo morate vložiti najkasneje v 2 mesecih

Pazite na rok za vložitev pritožbe. Zakon namreč določa, da mora potrošnik poslati pritožbo organizatorju potovanja najkasneje v dveh mesecih po končanem potovanju.

Pritožite se posamično

Turistične agencije v splošnih pogojih opozarjajo, da ne bodo obravnavale »skupinskih« pritožb. Svetujemo, da napišete samostojno pritožbo, kot dokaz pa lahko priložite skupno izjavo potnikov. Poleg zahteve za znižanje cene ali za vračilo vplačanega zneska lahko zahtevate tudi povrnitev morebitne škode. Ko agencija ne izpolni tistega, kar obljublja v svoji ponudbi (v katalogih, prospektih …), ali pa krši zakon, lahko o tem obvestite tudi Tržni inšpektorat RS. Pri oceni zahtevka za znižanje kupnine zaradi pomanjkljive izvedbe turističnega aranžmaja vam je lahko v pomoč t. i. Frankfurtska tabela, ki je objavljena tudi na spletnem mestu www.zps.si.

 

Preberite si še več nasvetov

Zamujena, poškodovana ali izgubljena prtljaga

V letalskem prometu se pogosto zgodi, da prtljaga potnikov zamuja, se poškoduje ali pa se v najslabšem primeru celo izgubi. je za škodo odgovoren letalski prevoznik. V tem primeru je za škodo odgovoren letalski prevoznik.

Kadar se počutite oškodovani s strani zavarovalnice

Je kar dosti primerov kjer zavarovalnica ne želi povrniti škode zavarovanca. Zato smo za vas pripravili par nasvetov kaj lahko storite v podobnih slučajih.

Nezadovoljstvo z opravljeno storitvijo

Skoraj vsakemu izmed nas se je že kdaj zgodilo, da s kupljeno storitvijo nismo bili zadovoljni. V tem primeru morate poznat vaše pravice.