Na osnovno vsebino Na iskanje Na stran s kontaktnimi podatki
 

Skoraj vsakemu izmed nas se je že kdaj zgodilo, da s kupljeno storitvijo nismo bili zadovoljni.

Kakšne so v tem primeru pravzaprav naše pravice?

Če je bila storitev opravljena nepravilno ali v nasprotju z dogovorom, lahko glede na naravo storitve izbiramo med naslednjimi zahtevami:

  • da izvajalec odpravi pomanjkljivosti
  • da storitev ponovno opravi
  • da vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo storitve
  • da vrne plačani znesek

Te potrošnikove pravice določa 38. člen Zakona o varstvu potrošnikov in jih s pogodbo ni mogoče izključiti. Le če so napake oz. pomanjkljivosti neznatne, jih ne moremo uveljavljati. Če od izvajalca zahtevamo, da pomanjkljivost odpravi, mu moramo določiti tudi primeren rok. Poleg navedenih pravic pa imamo še vedno pravico od izvajalca uveljavljati tudi škodo, ki smo jo utrpeli zaradi pomanjkljivosti.

Kako uveljavimo zahtevek?

Če želimo uveljavljati katerega od navedenih zahtevkov, moramo izvajalca storitve najprej ustno ali pisno obvestiti o napaki. Najbolje je pritožbo oddati pisno, kot priporočeno pošiljko, saj bomo v morebitnem nadaljevanju spora lažje dokazovali, da je bil izvajalec o napaki obveščen in da smo uveljavljali ustrezen zahtevek, prav tako pa bo iz pritožbe jasno razvidno tudi jabolko spora.
Bodimo čim bolj natančni, priložimo kopije dokazov in računa ter morebitnih dokazil, s katerimi bomo najbolje argumentirali svojo pritožbo.

Pritožbo je potrebno podati v roku dveh mesecev, od kar smo nepravilnost odkrili. Ko potečeta dve leti po opravljeni storitvi, pa izvajalec za nepravilnosti ne odgovarja več.

Izvajalec ima po obvestilu o napaki ali nepravilnosti na voljo osem dni časa, da na pritožbo odgovori. Če napaka ni sporna, se potrošnikovemu zahtevku ugodi, v primeru spora pa je o tem dolžan pisno obvestiti potrošnika.
Če izvajalec na našo zahtevo ne odgovori ali če naši nesporni zahtevi ne ugodi v predvidenem roku, ga lahko tržni inšpektor kaznuje za prekršek, in sicer z denarno kaznijo, ki se izterja takoj na kraju prekrška.

Uveljavljanje pritožbe po sodni poti

Če se odločimo pritožbo uveljavljati tudi sodno, moramo to storiti v enem letu od dne, ko smo na izvajalca naslovili pravočasno pritožbo zaradi napak pri opravljeni storitvi.

Naš nasvet:

Preden v kar koli privolite, se natančno podučite o tem, kako bo storitev opravljena, vsa zagotovila in obljube zahtevajte v pisni obliki, zahtevajte predračun in berite drobni tisk ter nikoli ne podpišite dogovorov in pogodb, katerih vsebine ne razumete v celoti.

Preberite si še več nasvetov

Kadar se počutite oškodovani s strani zavarovalnice

Je kar dosti primerov kjer zavarovalnica ne želi povrniti škode zavarovanca. Zato smo za vas pripravili par nasvetov kaj lahko storite v podobnih slučajih.

Turistični aranžmaji – kaj morate vedeti

Če se na dopust ne boste odpravili v lastni režiji, ampak ste se odločili za kak turistični aranžma, naslednje informacije vam bodo prišle prav.

Kazni za prometne prekrške v tujini in kako ravnati ob prejemu le-teh

Na dopust z lastnim avtomobilom? Da bi se domov vrnili le z lepimi spominki, imamo za vas nekaj nasvetov, kako se izognite kazni za prometne prekrške.