Na osnovno vsebino Na iskanje Na stran s kontaktnimi podatki

Kaj je zavarovanje pravne zaščite?

Vsi se bomo vsaj enkrat v življenju srečali z zdravnikom in z odvetnikom. Zdravstveno zavarovanje je obvezno zato, ker si sicer vsi ne bi mogli privoščiti zdravljenja. Tudi odvetniških in drugih sodnih stroškov si ne morejo privoščiti vsi. S sklenitvijo zavarovanja pravne zaščite boste poskrbeli za svojo pravno varnost. Sklenite zavarovanje pravne zaščite še danes in dovolite, da mi prevzamemo rizik visokih odvetniških in sodnih stroškov namesto vas!

Vaše prednosti z zavarovanjem pravne zaščite

 
Pridobili boste možnost nasveta odvetnika 1-krat mesečno.
Plačali boste minimalno mesečno premijo za vse družinske člane ter se tako izognili visokim sodnim in odvetniškim stroškom.
Imeli boste krite tudi stroške nasprotne strani v primeru, da na sodišču izgubite.
Lahko koristite zavarovanje v Sloveniji kot tudi v Evropi.
Pridobite si dostop do spletnega nabora dokumentov.
V primeru spora vam priporočimo odvetnika, lahko pa v dogovoru z nami izberete tudi svojega.
 

ARAG za vas plača

 • odvetniške stroške
 • stroške od sodišča imenovanih izvedencev
 • stroške prič in tolmačev
 • dodatne materialne stroške (fotokopiranje, ...)
 • sodne stroške, sodne takse, sodno povprečnino
 • polog varščine do 105.000 EUR
 • potne stroške za sojenje v tujini
 • stroške izvensodnih poravnav, mediacij
 • s sodno odločbo naložene stroške nasprotne strani
Mesečna premija za posameznika že od:

8,99 €

Mesečna premija za družino že od:

11,99 €

 

Zavarovanje pravne zaščite vam krije stroške na naslednjih področjih:

Naše zavarovanje pravne zaščite je osebno, kot je osebno vaše življenje. Zato si lahko izberete točno tako zavarovanje, kot vam ustreza.

Vedno vključeno
 
Varnost

To je osnovni del zavarovanja pravne zaščite. Zato je Varnost vedno vključena. Pokriva osnovne potrebe vašega zasebnega življenja.

 

Kdo je zavarovan?

 

Zavarovalec, njegov z njim v skupnem gospodinjstvu živeči zakonec ali življenjski partner ter otroci (če še niso dopolnili 27 let in se ne preživljajo samostojno) na zasebnem in poklicnem področju.

K paketu varnost lahko dodate naslednja področja:

Služba

Pomislite na vse situacije, ko bi potrebovali odvetnika na delovnem mestu. Lahko se zgodi, da vam delodajalec neupravičeno zniža plačo, vas neupravičeno odpusti, vam ne izplača regresa ali plače, vam ne plačuje prispevkov, izvaja mobing...

Preberi več

Družina

Spori glede skrbništva, stikov in preživnine so lahko izjemno stresni. Zagotovite si, da bodo vsaj odvetniški in sodni stroški naša skrb.

Preberi več

Nepremičnine

Lahko se zgodi, da boste imeli spor s sosedi (glede služnosti, hrupa, itd.), da vam bo najemodajalec neupravičeno zvišal najemnino ali odpovedal najemno pogodbo. Ne dopustite, da bi takrat morali plačati visoke odvetniške in sodne stroške.

Preberi več

Promet

Pomislite na situacije, ko bi potrebovali pravno zaščito v prometu. Zelo verjetno je, da boste po prometni nesreči zahtevali odškodnino, imeli spor z zavarovalnico, dobili kazen za prehitro vožnjo. Ali pa boste zaradi povzročitve hujše prometne nesreče kazensko ovadeni.

Preberi več

Kateri paket izbrati?

S pomočjo priložene tabele ugotovite, kateri paket potrebujete. V primeru pritrdilnega odgovora vam priporočamo izbiro označenega paketa.

Vprasanja
Varnost
Služba
Nepremičnine
Družina
Promet
Splošna odškodninska PZ na zasebnem področju
Splošna kazenska PZ na zasebnem področju
PZ iz splošnega pogodbenega prava
PZ zavarovalnih pogodb
PZ na področju socialnih zavarovanj
PZ svetovanja
Splošna kazenska PZ na poklicnem področju
Splošna odškodninska PZ na poklicnem področju
PZ na področju delovnega prava
PZ na področju nepremičnin za lastno rabo
PZ na področju dednega prava
PZ na področju družinskega prava
PZ voznika - najeta ali izposojena vozila:
 • Odškodninska PZ
 • Kazenska PZ
 • PZ vozniškega dovoljenja
PZ vozil - v lasti ali uporabi družine:
 • odškodnisnka PZ
 • kazenska PZ
 • PZ vozniškega dovoljenja
 • PZ pogodb, vezanih na vozilo
 

Primeri naših strank

Paket "Varnost"

 • Zavarovalki je podjetje izdelalo fasado. Ker je bilo delo nekvalitetno in nepravočasno opravljeno, je storitev reklamirala in izvajalec je znižal račun. Kasneje je izvajalec vložil izvršbo zaradi neplačila računa. Zavarovalnica ARAG bo plačala odvetniške in sodne stroške za ugovor na izvršbo ter za zastopanje v postopku o izvršbi.
 • Zavarovalka se je poškodovala v zabaviščnem parku v Nemčiji. Od lastnika zabaviščnega parka oz. od zavarovalnice, kjer ima zabaviščni park zavarovano odgovornost, zavarovalka (preko nemške odvetniške pisarne), uveljavlja odškodnino za materialno in nematerialno škodo. Zavarovalnica ARAG je že plačala stroške izvedeniškega mnenja, na koncu postopka bo plačala še odvetniške stroške in stroške sodišča.
 • Zavarovalčev mladoletni sin se je poškodoval v športnem centru, kjer je bilo organizirano druženje. Zavarovalec je vložil odškodninsko tožbo zoper organizatorja druženja. Zavarovalnica ARAG je že plačala sodno takso za vložitev tožbe. Ko bo zadeva pravnomočno zaključena bo zavarovalnica ARAG plačala še ostale odvetniške in druge stroške postopka, kot bo to izhajalo iz pravnomočne sodbe.

Prikaži več primerov

 • Zavarovalca je poškodoval sosedov pes. Preko odvetniške pisarne uveljavlja odškodnino od zavarovalnice pri kateri ima sosed sklenjeno zavarovanje za tovrstne primere. Ko bo zadeva zaključena bo zavarovalnica ARAG plačala odvetniške in v primeru sodnega postopka tudi sodne stroške.
 • Zavarovalčev pes je ugriznil soseda. Zoper zavarovalca je bil uveden postopek o prekršku. Zavarovalnica ARAG bo plačala stroške zavarovalčevega zagovornika in stroške postopka.
 • Zavarovalka se je med hojo po pločniku poškodovala, ker je bila v pločniku luknja. Zavarovalka uveljavlja odškodnino od upravljavca pločnika. Zavarovalnica ARAG bo plačala odvetniške in druge stroške postopka, kot bo to izhajalo iz pravnomočne sodbe.

Paket "Služba"

 • V delovno pravni zadevi je zavarovalka prejela obdolžitev pred nameravano redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov. Postopek se je najprej vodil pri delodajalcu vendar je bil za zavarovalko neuspešen. Zoper delodajalca je bila vložena tožba na Delovno sodišče, kjer je prišlo do poravnave. Zavarovalnica ARAG je plačala 1.123,63 € odvetniških in sodnih stroškov.
 • Zavarovalcu delodajalec ni izplačal regresa. Vložena je bila tožba zoper delodajalca na Delovno sodišče, kjer je prišlo do poravnave. Zavarovalnica ARAG je plačala 505,76 € odvetniških in sodnih stroškov.
 • Med malico je delavca poškodovala tretja oseba. S pomočjo odvetnika bo delavec uveljavljal odškodninski zahtevek zoper tretjo osebo. Zavarovalnica ARAG bo plačala odvetniške in druge stroške postopka, ko bo zadeva pravnomočno zaključena.

Prikaži več primerov

 • Zavarovalec je prejel izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Odvetnik je bil mnenja, da je le-ta nezakonita, zato je vložil tožbo pri Delovnem sodišču. Stranki sta dosegli sodno poravnavo. Zavarovalnica ARAG je plačala 780,27 € odvetniških in sodnih stroškov.
 • Zavarovalka je prejela obdolžitev pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Odvetnik jo je zastopal na zagovoru pri delodajalcu, kjer je bila sklenjena poravnava. Zavarovalnica ARAG je plačala 208,91 €.
 • Zavarovalki je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi. Ker je odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita, bo odvetnik odpoved izpodbijal na sodišču. Zavarovalnica ARAG bo plačala odvetniške in sodne stroške postopka pred Delovnim sodiščem.

Paket "Promet"

 • Zavarovalcu je tat ukradel vozilo, kljub temu, da je parkiral svoje vozilo v resni mestni četrti, zaklenil avtomobil ter aktiviral alarmno napravo. Na zavarovalnico je vložil zahtevek za odškodnino iz naslova kasko zavarovanja, a je od zavarovalnice prejel odklonilno stališče.
 • Zavarovalec je v Nemčiji storil prekršek, ki se kaznuje z začasno prepovedjo vožnje in denarno kaznijo. Kazen je plačal, vozniškega dovoljenja pa ni deponiral pri policiji. Ko je naslednjič prišel v Nemčijo, so ga policisti ustavili in mu izrekli kazen zaradi tega, ker ni dal deponirati vozniškega dovoljenja. Odvetnik se je na kazen pritožil in uspel, tako, da kazni ni bilo, je pa moral deponirati vozniško dovoljenje in tako izpolniti prvotno kazen.
 • Zavarovalca so policisti ujeli pri prehitri vožnji in mu izrekli denarno kazen, odvzeli so mu nekaj točk in mu prepovedali vožnjo za en mesec. Ker je zavarovalec poklicni voznik, je odvetnik želel predvsem, da se odpravi ukrep prepovedi vožnje. S pritožbo je uspel.

Prikaži več primerov

 • Zavarovalec je zletel s ceste in povzročil le materialno škodo na lastnem vozilu. Policisti so mu izrekli denarno kazen v višini malo več kot 200 €. Odvetnik se je pritožil in dosegel, da je bil zavarovalcu izrečen le opomin.
 • Zavarovalec je domnevno izsili prednost drugemu vozniku. Bil je kaznovan z denarno kaznijo. Odvetnik je uspel s pritožbo in zavarovalcu je bil izrečen le opomin in naloženo plačilo stroškov postopka.

Paket "Nepremičnine"

 • Zavarovalki je bila motena posest s hrupom, ki je prihajal s sosednjega zemljišča. Na Okrajno sodišče je bila vložena tožba zaradi motenja posesti. Stranki sta na poravnalnem naroku dosegli poravnavo. Zavarovalnica ARAG je plačala 578,34 € odvetniških in sodnih stroškov.
 • Zavarovalka je vložila tožbo zaradi ugotovitve lastninske pravice, ker je prodajalec nepremičnine že umrl, pri sklenitvi pogodbe med pokojnim prodajalcem pa ni bilo urejeno zemljiško knjižno stanje. Zavarovalka je s tožbo uspela. Zavarovalnica ARAG je v tej zadevi plačala 330,48 €.
 • Zavarovalkini sosedi so brez njenega dovoljenja na njeno parcelo položili tlakovce. Zoper storilce je preko odvetnika vložila tožbo zaradi motenja posesti. Zavarovalnica ARAG bo plačala odvetniške in druge stroške postopka, ko bo zadeva pravnomočno zaključena.

Prikaži več primerov

 • Zavarovalcu je sosed zazidal okna in mu na podstreho postavil ventilatorje. Odvetnik zastopa zavarovalca v tožbi zaradi motenja posesti.
 • Zavarovalkin sosed je na svojem zemljišču uredil skladišče gradbenega materiala. Od petih zjutraj do desetih zvečer je imel vklopljen agregat na dizel. Odvetnik je dosegel prepoved uporabe agregata in prepoved prekomernega povzročanja hrupa in drugih emisij, ki so prihajale s sosedovega zemljišča.
 • Zavarovalčev zgornji sosed ni želel popraviti odtočne cevi pri pralnem stroju, kar je povzročilo, da je zavarovalcu pri električni napeljavi začela kapljati voda. Poleg nevarnosti, da ga bo poškodovala elektrika, mu je nastala tudi materialna škoda. Odvetnik je sestavil in vložil tožbo ter zavarovalca zastopal pred sodiščem 1. stopnje. Sosed je moral popraviti počeno cev in povrniti nastalo materialno škodo. Odvetnik je zastopal zavarovalca tudi v izvršilnem postopku, saj sosed ni hotel prostovoljno izpolniti sodbe.

Paket "Družina"

 • Zavarovalec je uveljavljal nujni delež, ker je bilo vse premoženje pokojnega z oporoko zapuščeno zavarovalčevemu bratu.
 • Zavarovalki so znižali plačo, zato ni zmogla plačevati preživnine. S pomočjo odvetnika je uveljavljala znižanje preživnine.
 • Zavarovalec in njegova nekdanja soproga sta ob ločitvi sklenila sporazum glede stikov med očetom in otrokom. Po enem letu in pol je nekdanja soproga začela omejevati stike in jih je celo preprečevala. Zavarovalcu je odvetnik pomagal pri zahtevi za izpolnjevanje dogovora, ki je bil sklenjen pred sodiščem.
 
Kaj morate vedeti o zavarovanju pravne zaščite

Zavarovati se morate pravočasno!
Zavarovanje pravne zaščite, tako kot tudi vsa druga zavarovanja, namreč NE velja za primere, ki so se zgodili pred začetkom zavarovanja!

Preberite si več o čakalni dobi

Zavarovanje pravne zaščite obsega zavarovalne primere, ki so nastopili med trajanjem zavarovalne pogodbe. Zavarovalno kritje prične ob 00:00 uri tistega dne, ki je na pogodbi označen kot dan začetka veljavnosti zavarovalnega kritja.

PAZITE: pri posameznih rizikih je potrebno upoštevati čakalno dobo.
Čakalna doba je časovno obdobje, ki mora preteči od začetka zavarovanja, da začne veljati zavarovalno kritje. Za zavarovalne primere, ki nastopijo v času čakalne dobe, kritja ni.

3 mesece:
 • Splošna pravna zaščita iz pogodbenega prava (delno paket Varnost, v delu, ki se nanaša na pogodbeno pravo).
 • Pravna zaščita na področju delovnega prava (paket SLUŽBA).
 • Pravna zaščita na področju socialnega zavarovanja (paket VARNOST).
6 mesecev:
 • Pravna zaščita na področju dednega in družinskega prava (Upoštevati posebne določbe SPPZ!) (paket DRUŽINA).
9 mesecev:
 • Spori v zvezi z očetovstvom (paket DRUŽINA).
12 mesecev:
 • Spori med starši in otroki (paket DRUŽINA).
ARAG Dokument Center

ARAG-ov Spletni pravni center

Ko boste plačali svoje Zavarovanje pravne zaščite, boste pridobili tudi dostop do naših vzorčnih pogodb. Tu lahko najdete vzorce pogodb, ki jih le dopolnite s svojimi podatki in tako hitro in enostavno sami rešite svoje pravne zagate.

Dokumenti, ki jih lahko dobite, so na primer

 • Kupoprodajna pogodba za avtomobil
 • Najemna pogodba za stanovanje
 • Pogodba o zaposlitvi
 • Ugovor zoper sklep o izvršbi
 • Prodajna pogodba za nepremičnino
 

Kako uporabiti zavarovanje pravne zaščite?

Pravna težava? Obrnite se na nas!

Kadarkoli imate pravno težavo, se obrnite na nas ali pa preverite naš Spletni pravni center, v katerem boste morda našli rešitev za svojo težavo.

Brezplačni nasvet odvetnika

Za brezplačni nasvet vam posredujemo kontaktne podatke odvetnika, ki je v vaši bližini in je strokovnjak za področje, na katerem imate težavo.

Odvetnik vam bo pomagal

Z odvetnikom boste uskladili, kaj vse je potrebno storiti v boju za vaše pravice. Odvetnik bo potem opravil svoje delo in poskrbel, da bomo obveščeni o nadaljnih korakih.

ARAG plača stroške

ARAG plača stroške sodnih taks, izvedencev,…Ko je zavarovalni primer zaključen, plača ARAG tudi stroške odvetnika in stroške nasprotne strani.

Dobro je vedeti

Stroške odvetniških storitev smo plačali že več kot 27.000 zavarovancem!

 

Vprašanja in odgovori glede zavarovanja pravne zaščite

Kaj je zavarovanje pravne zaščite?

Krije vse stroške, ki vas doletijo, v kolikor se znajdete v različnih izvensodnih ali sodnih postopkih.

Kdo izbere odvetnika in kdo ga pooblasti?

 • Odvetnika za ustni pravni posvet lahko izberete iz seznama kontatknih odvetnikov ARAG (glede na področje, ki vas zanima, vam svetujemo, kateri odvetnik je najboljša izbira).
 • Za zastopanje pred sodiščem in upravnimi organi ima zavarovalec pravico, da sam izbere poklicno osebo, ki je pooblaščena za zastopanje (vsi odvetniki, ki so vključeni v odvetniško zbornico). Pravica do izbire se nanaša na osebe, ki imajo sedež pisarne v kraju pristojnega sodišča.

Splošni pogoji zavarovanja pravne zaščite

Tukaj si lahko prenesete splošne pogoje zavarovanja pravne zaščite, v katerih najdete vse podrobnosti vašega zavarovanja. Splošne pogoje sicer v tiskani obliki prejmete ob sklenitvi zavarovanja pravne zaščite na dom skupaj z zavarovalno polico.

 

Morda bi vas zanimalo tudi