Na osnovno vsebino Na iskanje Na stran s kontaktnimi podatki

Zavarovanje pravne zaščite v službi

Ste kdaj pomislili na vse situacije, ko bi potrebovali odvetnika in pravno pomoč na delovnem mestu? Lahko se zgodi, da vas delodajalec neupravičeno odpusti, vam zniža plačo ali je sploh ne izplača, ne izplača regres, vam ne plačuje prispevkov ali vam nekdo izvaja mobing. Zakaj ne bi svojih pravic tudi vi zavarovali?

V kolikor izberete paket SLUŽBA boste:

 • V primeru spora z delodajalcem sami izbrali svojega odvetnika, mi pa bomo krili vse odvetniške in sodne stroške.
 • Tudi v primeru izgubljene sodbe zavarovani pred plačilom sodnih stroškov nasprotne strani.
 • Zavarovali tudi svojega partnerja/zakonca.

ARAG za vas plača:

 • odvetniške stroške, sodne takse, sodno povprečnino
 • sodne stroške
 • polog varščine do 100.000 EUR
 • stroške izvensodnih poravnav, mediacij
 • stroške prič in tolmačev
 • stroške od sodišča imenovanih izvedencev
 • s sodno odločbo naložene stroške nasprotne strani
 • dodatne materialne stroške
 • potne stroške za sojenje v tujini
Mesečna premija že od:

12,59 €

Plačo dobivate neredno in le po delih, po vašem mnenju ste bili neupravičeno odpuščeni (premeščeni)?

Zagotavljamo vam odvetnika, ki bo zastopal vaše interese v sodnem postopku.

 • Dobro je vedeti:
  Zavarovanje ne velja za primere, ki so se zgodili pred začetkom zavarovanja. Za pravno zaščito na področju delovnega prava je predvidena čakalna doba treh mesecev. Za spore, ki se zgodijo v času od začetka zavarovanja do poteka čakalne dobe, zavarovalnega varstva ni.
 

Nekaj primerov, kako smo pomagali našim strankam

Obdolžitev pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi

Od delodajalca je zavarovalka prejela obdolžitev pred nameravano redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov. Postopek se je najprej vodil izvensodno pred delodajalcem, vendar je bil za zavarovalko neuspešen. Zoper delodajalca je vložila tožbo zaradi nezakonite odpovedi. Ker je delodajalec uspel dokazati vse njene kršitve, je na koncu postopka zmagal. Zavarovalnica ARAG je za zavarovalko plačala 1.623,71 € odvetniških in drugih sodnih stroškov.

Neizplačilo regresa

Zavarovalcu delodajalec ni izplačal regresa. Vložena je bila tožba zoper delodajalca na Delovno sodišče, kjer je prišlo do poravnave. Zavarovalnica ARAG je plačala 505,76 € odvetniških in sodnih stroškov.

Odškodnina namesto reintegracije

Zavarovalec je prejel odpoved pogodbe o zaposlitvi. Ker je menil, da je odpoved nezakonita se je za sestavo in vložitev tožbe ter za nadaljnje zastopanje v sodnem postopku obrnil na odvetnika. Ker so bili odnosi porušeni do te mere, da ni želel več nadaljevati delovnega razmerja, je odvetnik vložil zahtevek za odškodnino namesto reintegracije v delovno razmerje. Višje sodišče je zadevo kar dvakrat vrnilo na sodišče 1. stopnje v ponovno odločanje. Tik pred tretjo odločitvijo prvo stopenjskega sodišča je bila sklenjena sodna poravnava. Bivši delodajalec se je zavarovalcu zavezal izplačati 15.000,00 €. Zavarovalnica ARAG je plačala 6.454,29 € odvetniških in drugih sodnih stroškov.

Delavec tožil na odpravnino, vendar izgubil

Zavarovalcu je delodajalec po prenehanju delovnega razmerja ostal dolžan odpravnino in več plač, čemur je delodajalec oporekal. Zavarovalec je vložil tožbo, vendar na koncu izgubil. Zavarovalnica ARAG je plačala 7.332,91 € odvetniških stroškov ter 1.920 € sodne takse.

Pogodba o izobraževanju

Delodajalec, ki je imel sklenjeno zavarovanje pravne zaščite, je svojemu delavcu plačal izobraževanje, pri čemer se je delavec zavezal, da bo še tri leta zaposlen pri delodajalcu. Delavec je pred potekom triletnega roka podal odpoved pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec je s pomočjo odvetnika iztožil vračilo sorazmernega dela stroška za izobraževanje.

Neplačani prispevki

Delodajalec zavarovancu pri plači ni plačeval tudi vseh dodatkov, ki so mu pripadali. Kontaktni odvetnik je v zavarovančevem imenu vložil tožbo na Delovno sodišče in v postopku tudi uspel. Ker delodajalec dodatkov še vedno ni plačal, je odvetnik sprožil tudi izvršilni postopek. Delodajalec je kmalu po začetku izvršilnega postopka zavarovancu izplačal vse dodatke skupaj z obrestmi.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga

Zavarovalec je prejel odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga. Odvetnik je vložil tožbo in zavarovalca zastopal v postopku pred Delovnim sodiščem. V postopku sta uspela in delavec se je vrnil na delo, izplačane je dobil tudi vse plače in prispevke.

Odpustili več delavcev

Zaradi reorganizacije so v podjetju odpustili več delavcev. Nekaj delavcev je zoper podjetje vložilo tožbo zaradi nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Kontaktni odvetnik je podjetje zastopal v sodnem postopku pred sodiščem 1. stopnje. Kljub temu, da je odvetnik podjetja v postopku v celoti uspel, je delodajalec dolžan plačati stroške svojega odvetnika. Stroške odvetnika je v celoti krila zavarovalnica ARAG.

 

Kaj vključuje paket Služba

 

Varnost

To je osnovni del zavarovanja pravne zaščite. Zato je Varnost vedno vključena. Pokriva osnovne potrebe vašega zasebnega življenja.

 
 • Služba

  Vključuje pravno zaščito na področju delovnega prava, kakor tudi splošno odškodninsko in kazensko pravno zaščito na poklicnem področju.
 

K tem paketu lahko dodate še zavarovanja za

 • Nepremičnine
  Lahko se zgodi, da boste imeli spor s sosedi (glede služnosti, hrupa, itd.), da vam bo najemodajalec neupravičeno zvišal najemnino ali odpovedal najemno pogodbo. Ne dopustite, da bi takrat morali plačati visoke odvetniške in sodne stroške. Preberi več
 • Družina
  Vam pomagamo pri sporov glede skrbništva, stikov in preživnine so lahko izjemno stresni. Zagotovite si paket Družina, da bodo vsaj odvetniški in sodni stroški naša skrb. Preberi več
 • Promet
  Pomislite na situacije, ko bi potrebovali pravno zaščito v prometu. Zelo verjetno je, da boste po prometni nesreči zahtevali odškodnino, imeli spor z zavarovalnico, dobili kazen za prehitro vožnjo. Ali pa boste zaradi povzročitve hujše prometne nesreče kazensko ovadeni. Preberi več

Poglej, kaj vse vključuje posamezen paket

Vprasanja
Varnost
Služba
Nepremičnine
Družina
Promet
Splošna odškodninska PZ na zasebnem področju
Splošna kazenska PZ na zasebnem področju
PZ iz splošnega pogodbenega prava
PZ zavarovalnih pogodb
PZ na področju socialnih zavarovanj
PZ svetovanja
Splošna kazenska PZ na poklicnem področju
Splošna odškodninska PZ na poklicnem področju
PZ na področju delovnega prava
PZ na področju nepremičnin za lastno rabo
PZ na področju dednega prava
PZ na področju družinskega prava
PZ voznika - najeta ali izposojena vozila:
 • Odškodninska PZ
 • Kazenska PZ
 • PZ vozniškega dovoljenja
PZ vozil - v lasti ali uporabi družine:
 • odškodnisnka PZ
 • kazenska PZ
 • PZ vozniškega dovoljenja
 • PZ pogodb, vezanih na vozilo

Tukaj si lahko prenesete splošne pogoje zavarovanja pravne zaščite, v katerih najdete vse podrobnosti vašega zavarovanja. Splošne pogoje sicer v tiskani obliki prejmete ob sklenitvi zavarovanja pravne zaščite na dom skupaj z zavarovalno polico.