Na osnovno vsebino Na iskanje Na stran s kontaktnimi podatki
 

O D L O K (povzetek)

o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin

Vlada RS je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID – 19 izdala Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin. Odlok je začel veljati 30.03.2020.

Ne glede na to odlok dovoljuje dostop do:

 • Trgovin z živili
 • Trgovin s hrano za živali
 • Drogerij
 • Lekarn
 • Kmetijskih trgovin
 • Bencinskih črpalk
 • Bank in pošt
 • Dostavnih, čistilnih in higienskih storitev
 • Komunalnih storitev za upravljanje z odpadki
 • Avtomobilskih servisov
 • Vrtnarije, drevesnice in cvetličarne
 • Gradbenih del.

Odlok za vse, razen za izjeme, ki so posebej navedene, prepoveduje gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju. Poleg tega posameznik v času razglašene epidemije COVID -19 ne sme zapuščati občine, v kateri ima prijavljeno stalno prebivališče. Če ima v eni občini prijavljeno stalno prebivališče, v drugi občina pa začasno prebivališče, je lahko nastanjen zgolj na enem izmed obeh. Prehajanje med obema prebivališčema ni dovoljeno. Prehod v občino, kjer posameznik nima prijavljenega prebivališča je dovoljen, v kolikor v kraju prebivališča posameznik nima dostopa do storitev, ki so navedene v predhodnem odstavku.

Praktični primeri so navedeni v nadaljevanju.

Ker se naši zavarovalci na nas obračajo z vprašanji glede omejitve gibanja, ki jo določa odlok, smo zbrali najpogostejša vprašanja in odgovore nanje.

Naš zavarovalec ima sodno odločbo, s katero je določeno, da ima pravico do stika z otrokom dvakrat na teden, pri čemer ima mati otroka prebivališče v drugi občini. Zanimalo ga je, če lahko prevzame otroka v drugi občini in ga pripelje v občino svojega prebivališča.

Odlok dopušča izjemo v 3. členu, kjer določa, da lahko državljani zapustijo občino, v kateri imajo prebivališče, za oskrbo in nego družinskih članov. To velja tudi za izvrševanje stikov.

Naš zavarovalec se je že v začetku marca preselil na svoj vikend, ker je želel biti čim bolj izoliran, ker je starejši in bi bila zanj okužba s COVID -19 lahko tudi usodna. Zanimalo ga je, če se mora sedaj vrniti v občino svojega prebivališča.

Zavarovalec lahko ostane na vikendu, mora pa si pri Upravni enoti urediti stalno ali začasno prebivališče. Ne sme pa npr. oditi v občino stalnega prebivališča in se nato vrniti.

Naš zavarovalec ima vinograd in vrt, ki se nahajata zunaj občine, kjer ima prebivališče. Zanimalo ga je, če gre lahko opraviti dela v vinogradu in na vrtu.

Odlok dovoljuje opravljanje kmetijskih dejavnosti tudi izven občine, kjer ima državljan prijavljeno stalno prebivališče. Zavarovalec gre torej lahko na svoj vrt in vinograd.

Naša zavarovalka se dnevno vozi na delo v občino, kjer nima prebivališča. Čeprav ima v občini svojega prebivališča na voljo trgovino in lekarno, jo je zanimalo, če lahko nakupe opravi tudi v občini, kamor se vozi na delo.

Nakupe lahko opravi tudi v občini, kamor se vozi na delo, saj je prihod na delo v občino, kjer nima prijavljenega prebivališča, dovoljen. Ker je v drugo občino prišla upravičeno, lahko tudi nakupe opravi v tej občini.

Zavarovalec bi se za vikend želel odmakniti iz mesta in se preseliti k staršem v drugo občino. Zanimalo ga je, če je to dovoljeno.

Če bi se k staršem ob vikendih preselil samo zato, da bi se odmaknil iz mesta, potem to ni dovoljeno. Lahko pa svojo pot k staršem opraviči tako, da se sklicuje na izjemo, ki je navedena v 3. členu Odloka. Če gre za vikend k staršem z namenom, da jim pomaga, ker sami težko skrbijo zase, potem je tak obisk staršev, ki živijo v drugi občini, dopusten.

Zavarovalca je zanimalo, če lahko dostopa do svoje trgovine s športno opremo in iz nje ureja vse potrebno za spletno prodajo.

Dostop do lastne trgovine je dovoljen, prepovedano je le sprejemanje strank v trgovini. Zavarovalec lahko vodi posel spletne trgovine tako, da je prisoten v svojem poslovnem prostoru.

Zavarovalca je zanimalo, če ga lahko policija kaznuje, če bo kršil odlok.

Policist kršitelja ne more kaznovati. Po Zakonu o nalezljivih boleznih, je za vodenje prekrškovnih postopkov pristojen Zdravstveni inšpektorat. Policist lahko kršitelja opozori, lahko pa odstopi predlog Zdravstvenemu inšpektoratu RS, ki pa ga lahko kaznuje.

Zavarovalca je zanimalo, kako lahko dokaže, da se pelje v službo, ki je izven kraja njegovega prebivališča.

Zavarovalcu smo svetovali, naj si v podjetju pridobi potrdilo, da res opravlja delo navedenem kraju, ki mora biti opremljeno z ustreznim žigom. Univerzalni obrazec namreč ne obstaja.

Imate vprašanja?

Prosim kontaktirajte nas na:
 e-pošta: skode@ARAG.si
 Telefon (01) 236 41 85

 

Preberite si še več nasvetov

Odpoved potovanja zaradi koronavirusa covid-19

V Sloveniji se že nekaj tednov srečujemo s pojavom koronavirusa, zaradi katerega so bili v Sloveniji in tudi v velikem številu drugih držav sprejeti številni ukrepi, zaradi katerih so za obdobja njihovega trajanja odpovedana ali odsvetovana vsa potovanja v tujino.

Kadar se počutite oškodovani s strani zavarovalnice

Je kar dosti primerov kjer zavarovalnica ne želi povrniti škode zavarovanca. Zato smo za vas pripravili par nasvetov kaj lahko storite v podobnih slučajih.

Nezadovoljstvo z opravljeno storitvijo

Skoraj vsakemu izmed nas se je že kdaj zgodilo, da s kupljeno storitvijo nismo bili zadovoljni. V tem primeru morate poznat vaše pravice.