Vse podatke, ki ji zberemo preko naše spletne strani ali na katerikoli drug način, bomo uporabljali izključno za potrebe zavarovalnice ARAG SE in jih v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 94/2007) in Zakonom o zavarovalništvu (Ur. list RS št. 93/15) tudi varujemo.