Na osnovno vsebino Na iskanje Na stran s kontaktnimi podatki
Vzemite si čas in preberite - gre za vašo pravno varnost!

Na začetku nekaj o zavarovalnici ARAG SE

Skupina ARAG je eden izmed največjih ponudnikov zavarovanj pravne zaščite na svetu. ARAG SE – Zavarovalnica pravne zaščite podružnica v Sloveniji je od septembra 2012 podružnica nemške zavarovalnice, ustanovljene leta 1935. ARAG SE, s sedežem v Düsseldorfu, ima 100 mio EUR ustanovnega kapitala in je največja nemška zavarovalnica v družinski lasti, prisotna v 18. državah.
Lokalne zavarovalnice ARAG-a so v Nemčiji, Avstriji, Nizozemskem, Norveškem ter Španiji zavarovatelji policijskih sindikatov.

Sodelovanje med PSS in ARAG SE

Pogodba med Policijskim sindikatom Slovenije - PSS in zavarovalnico ARAG je bila potrjena s strani izredne skupščine PSS dne, 17. januarja 2012. S sklenitvijo tega zavarovanja so si člani PSS pridobili tako pravno kot tudi socialno varnost.

Zakaj?

Zavarovanje pravne zaščite ali na kratko PZ nudi namreč članom PSS kritje stroškov v naslednjih primerih:

 • sodnih ali
 • izvensodnih postopkih

Stroški, ki jih krije ARAG, pa so naslednji:

 • odvetniški stroški, stroški prič in stroški tolmačev
 • stroški izvedencev oz. izvedeniških mnenj, ki jih zahteva sodišče
 • sodni stroški oziroma sodne takse oziroma sodne povprečnine
 • stroški izvensodnih poravnav, mediacij
 • stroške nasprotne stranke!
 • zagotovitev pologa varščine do 100.000 EUR
Prav tako pa imajo člani PSS možnost tudi razširiti to kritje na družinske člane in to pod posebej ugodnimi pogoji, saj ponudba vključuje od 25% do 75% popuste!

Do katere višine krije ARAG stroške postopkov?

Zavarovalnica ARAG krije stroške do višin 100.000€ po posameznem primeru.

Ali moram pri tožbi plačati kakšne stroške tudi sam?

V kolikor obstoji zavarovalno kritje po Splošnih pogojih za zavarovanje pravne zaščite stroške v postopku krije v celoti ARAG, zavarovancu ni potrebno plačati nobenih stroškov – ni tako imenovanega samopridržaja.

Kje velja zavarovanje PZ?

Zavarovanje velja v Sloveniji kot tudi drugih evropskih državah vključno z državami, ki imajo obalo s Sredozemskim morjem. To pomeni, da ste kriti tudi v primeru, da delo opravljate na Kosovu, Bosni in Hercegovini, Belgiji, ... .

V katerih primerih ARAG krije stroške?

Zavarovanje pravne zaščite krije naslednja področja:

 • splošna odškodninska PZ na poklicnem področju
 • splošna odškodninska PZ na zasebnem področju
 • splošna kazenska PZ na poklicnem področju in
 • splošna kazenska PZ na zasebnem področju
 • PZ na področju delovnega prava
 • PZ na področju socialnih zavarovanj
 • 2 pravna nasveta pri kontaktnemu odvetniku s seznama

Kaj je Splošna odškodninska PZ?

Odškodninsko PZ potrebujete, ko želite uveljavljati odškodninski zahtevek, torej ko je vam bila povzročena škoda. Najbolje pa je, da preberete v nadaljevanju navedene praktične primere iz Slovenije in tujine.

Poklicno področje

Opozorilo: Navedeni zneski so stroški postopka na 1. stopnji. Stroški 2. stopnje so nekoliko nižji, saj sodišča na tej stopnji ne zahtevajo dodatnih izvedeniških mnenj kot tudi običajno ne razpisujejo obravnav.

Primer 1 - Slovenija

Na delu je policista nekdo fizično poškodoval, prišlo je namreč do pretepa. Policist v tem primeru ni terjal odškodnine od zavarovalnice (kjer ima delodajalec zavarovano odgovornost), temveč direktno od fizične osebe, ki ga je napadla in poškodovala. Šlo naj bi za nekega premožnega pretepača. Primer je še na sodišču. ARAG je kril od zdaj nastale stroške - takso, vložitev tožbe, prvo sodno razpravo. Predvideni so nadaljnji stroški v višini 2.504 EUR.

Primer 2 - Slovenija

Policist je pri opravljanju dela patruljiranja ustavil voznico osebnega vozila, ko sta ga pri tem napadla sopotnika voznice in ga telesno poškodovala. Policist je vložil odškodninski zahtevek zoper odgovornostno zavarovalnico. Zavarovalnica ARAG je v sodnem postopku zoper zavarovalnico krila odvetniške in sodne stroške v višini 874,67 EUR.

Več primerov:

Primer 3 - Slovenija

Policist je bil telesno poškodovan na delovnem mestu pri opravljanju dela. Zavarovalnica je plačilo zavarovalnine zavrnila, ker naj ne bi ravnal strokovno. Po mnenju odvetnika nestrokovnosti ni bilo. Zoper zavarovalnico je vložil tožbo. ARAG je kril do zdaj nastale stroške - takso, vložitev tožbe, prvo sodno razpravo. Predvideni so nadaljnji stroški v višini 2.109 EUR.

Primer 4 - Slovenija

Policist je bil napaden s strani dveh oseb, ker je želel opraviti identifikacijo ter preizkus alkoholiziranosti. Za pretrpljene telesne bolečine je terjal zavarovalnico, kjer ima delodajalec sklenjeno zavarovanje odgovornosti, na izplačilo odškodnine. ARAG je kril do zdaj nastale stroške - takso, vložitev tožbe, prvo sodno razpravo. Predvideni so nadaljnji stroški v višini 1.696 EUR.

Primer 5 - Slovenija

Na nogometnem srečanju med NK Olimpijo in NK Mariborom je bilo nekaj policistov poškodovanih s strani Viol (navijačev Maribora). Poškodovani policisti so vložili tožbo proti organizatorju tekme. Predvideni stroški postopka znašajo 4.200€.

Primer 6 - Nemčija

Pri posredovanju v gostinskem lokalu policista napade gost s steklenico in ga poškoduje po glavi ter očesu. Policist s pomočjo odvetnika vloži odškodninski zahtevek proti napadalcu zaradi izpada dohodka, utrpelih bolečin in stroškov, ki jih je imel s plastično kirurgijo. Policistu je ARAG kril stroške postopka v višini 7.400 EUR.

Primer 7 - Avstrija

Na športni prireditvi navijač vrže kamen v policista in mu poškoduje oko. Pri tem je bil navijač tudi posnet s televizijsko kamero. Policist preko svojega odvetnika vloži odškodninsko tožbo zoper navijača. ARAG mu je kril stroške v višini 7.139 EUR.

Primer 8 - Avstrija

Pri posredovanju je policista ugriznil pes. Policist s pomočjo odvetnika vloži zahtevek proti lastniku psa. ARAG mu je kril stroške v višini 3.109 EUR.

Zasebno področje

Opozorilo: Navedeni zneski so stroški postopka na 1. stopnji. Stroški 2. stopnje so nekoliko nižji, saj sodišča na tej stopnji ne zahtevajo dodatnih izvedeniških mnenj kot tudi običajno ne razpisujejo obravnav.

Primer 1 - Slovenija

Našemu zavarovancu je pri izstopu iz trgovine spodrsnilo na mokri in spolzki stopnici pred vhodom. Pri tem se je telesno poškodoval. Zavarovanec je preko odvetnika vložil odškodninski zahtevek zoper zavarovalnico lastnika trgovine. Sklenjena je bila poravnava, pri tem pa je zavarovalnica ARAG plačala dodatne odvetniške stroške v višini 330,12 EUR.

Primer 2 - Slovenija

Naša zavarovanka se je poškodovala v zabaviščnem parku v Münchnu, zaradi česar je bila 14 dni v bolnišnici. Zavarovanka je vložila odškodninsko tožbo zoper zabaviščni park, ki jo je sicer dobila, zavarovalnica ARAG pa je kljub temu plačala 7.680,74 EUR odvetniških in sodnih stroškov.

Več primerov:

Primer 3 - Slovenija

V smučarja se je na smučišču zaletel deskar in ga poškodoval, prav tako pa so bile polomljene smuči ter poškodovan mobilni telefon zavarovanca. Ker deskar ni imel sklenjenega zavarovanja odgovornosti ter ni hotel poravnati škode, ki jo je povzročil zavarovancu, je le-ta s pomočjo odvetnika vložil odškodninsko tožbo. ARAG je kril 530€ stroškov za izvedeniško mnenje, postopek pa še ni končan.

Kaj je Splošna kazenska PZ?

Kazensko PZ potrebujete v primerih, ko je proti vam sprožen kazenski postopek zaradi nenaklepnega kaznivega dejanja, ki bi ga naj povzročili. Vsekakor se lahko obrnete na odvetnika že v predkazenskem postopku. Sicer pa vam to kritje najlažje razložimo na praktičnih primerih:

Poklicno področje

Primer 1 - Slovenija

Pri interventnem posredovanju policist s strelnim orožjem obstreli občana. Državni tožilec zaradi prizadejanih težjih poškodb sproži kazenski postopek zaradi dejanja, storjenega iz malomarnosti. Policist ščiti svoje interese s pomočjo odvetnika, ki predlaga tudi izdelavo izvedeniškega mnenja - ARAG je kril stroške v višini 5.550 EUR.

Primer 2 - Nemčija

Pri interventnem posredovanju v pretepu na športnem srečanju policist uporabi prisilna sredstva in prizadene občanu hujše poškodbe. Po mnenju državnega tožilca gre za prekoračitev pooblastil in slednji kazensko ovadi policista. Policist se brani z odvetnikom - ARAG krije stroške, ki znašajo do zdaj 4.250 EUR.

Zasebno področje

Primer 1 - Slovenija

V parku ste bili na sprehodu s psom, ki je napadel ter ugriznil drugega sprehajalca. Policija vas kazensko ovadi.

Primer 2 - Avstrija

Na smučišču v tujini ste se zaleteli v drugega smučarja. Na prizorišče nesreče je prišla tudi policija, ki sproži proti vam kazenski postopek.

Kaj je PZ na področju delovnega prava?

PZ na področju delovnega prava krije spore, ki jih imate z delodajalcem.

Primer 1 - Slovenija

Policistu je bil onemogočen letni dopust, prav tako mu delodajalec ni želel izplačati odškodnine za onemogočen letni dopust. V delovnem sporu je policist uspel z izplačilom odškodnine. Končni stroški v višini 312 EUR je kril ARAG, nasprotna stranka je nosila preostali del stroškov.

Primer 2 - Slovenija

Policistu so neupravičeno znižali plače, prav tako so ga neupravičeno degradirali. V delovnem sporu je bilo ugotovljeno, da je delodajalec ravnal korektno, njegova dejanja so bila upravičena. ARAG je kril stroške celotnega postopka v višini 1.850 EUR, ki jih je policistu naložilo v plačilo (tudi nasprotne strani) sodišče.

Več primerov:

Primer 3 - Slovenija

Policistu je delodajalec neupravičeno prekinil pogodbo o zaposlitvi (POZ), ker naj bi bila sklenjena za določen čas. V izvensodnem postopku je bilo ugotovljeno, da mu je bila že večkrat POZ nezakonito podaljšana za določen čas in v tem primeru se šteje, da je POZ avtomatično sklenjena za nedoločen čas. Delodajalec je bil prisiljen policista ponovno poklicati na delo in mu plačati vse prispevke in plačo za nazaj. Stroške izvensodnega postopka v višini 742 EUR je kril ARAG.

Primer 4 - Slovenija

Policist se po zaključku izmene in delovnega časa udeleži treninga juda na katerega ga je prijavil njegov nadrejeni in se poškoduje. Ministrstvo za notranje zadeve te poškodbe ne obravnava kot poškodbe na delu in posledično izplača policistu nižjo plačo za čas, ki ga je preživel na bolniški - zdravljenju. Policist je ščitil svoje interese s pomočjo odvetnika - ARAG je kril 425 EUR stroškov.

Primer 5 - Slovenija

Pri interventnem posredovanju policist poškoduje občana. Sledi disciplinski postopek na I. instanci. Zaradi, za policista negativnega mnenja se slednji pritoži na II. instanco (disciplinska komisija RS). Policist ščiti svoje interese s pomočjo odvetnika - ARAG je kril stroške v višini 1.350 EUR.

Primer 6 - Slovenija

Policist se udeleži vsakoletnih zimskih iger policijskih uprav (doma ali v tujini). Pri smučanju si zlomi nogo in zaradi tega preživi naslednji mesec in pol na zdravljenju in rehabilitaciji. Ministrstvo za notranje zadeve te poškodbe ne obravnava kot poškodbe pri delu in posledično izplača policistu nižjo plačo za čas, ki ga je preživel na bolniški - zdravljenju. Policist ščiti svoje interese s pomočjo odvetnika - ARAG je kril stroške v višini 3.025 EUR.

Primer 7 - Slovenija

Policist naj bi v trgovini želel prevarati prodajalko. Delodajalec policistu očita lažjo kršitev po Zakonu o policiji. Policistu je bil vročen Sklep o uvedbi disciplinskega postopka. Policist ščiti svoje interese s pomočjo odvetnika.

Kaj je PZ na področju socialnih zavarovanj?

PZ na področju socialnih zavarovanj krije spore, ki jih imate z ustanovami, ki v RS zagotavljajo socialno varnost (ZPIZ – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ...):

Primer 1 - Slovenija

Na poti na delo je policist udeležen v težji prometni nesreči, zaradi katere ima tudi hujše trajne poškodbe. Komisija Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) mu je odobrila I. stopnjo invalidnosti, vendar mu oporeka, da se je nezgoda zgodila na poti na delo. Posledično pripade v skladu z zakonom ZPIZ-1 policistu bistveno manjša pokojnina. Zavarovanec se s pomočjo odvetnika pritoži na Delovno in socialno sodišče

Primer 2 - Slovenija

Na poti na delo je policist udeležen v težji prometni nesreči, zaradi katere ima tudi hujše trajne poškodbe. Komisija Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) se ne strinja z izvedeniškim mnenjem, ki ga predloži policist in mu prizna zgolj III. stopnjo invalidnosti in ne I. kot jo upravičeno zahteva policist. Zavarovanec ščiti svoje interese na Delovnem in socialnem sodišču s pomočjo odvetnika – ARAG krije stroške.

Več primerov:

Primer 3 - Slovenija

Po operaciji in daljšem zdravljenju je lečeči zdravnik policista napotil na rehabilitacijo v zdravilišče. Komisija pri ZZZS pa mu rehabilitacije ni odobrila. Zavarovanec se je s pomočjo odvetnika pritožil na Delovno in socialno sodišče.

Kaj moram narediti, če želim koristiti zavarovanje PZ?

Prosimo, da se držite v nadaljevanju navedenih korakov!

Za razliko od drugih zavarovanj, kjer morate sami izpolniti obrazec za prijavo škode, pri zavarovanjih pravne zaščite to opravi namesto vas kontaktni odvetnik, pri kateremu boste opravili pravno posvetovanje.

 • Pokličite pravno službo ARAG SE (tel. 01 236 41 84 ali 85) in to kljub temu, da imate seznam kontaktnih odvetnikov.
 • Pravniku na ARAG-u na kratko opišite svoj problem.
 • Pravnik na ARAG-u vam bo svetoval vsaj dva kontaktna odvetnika v vašem okolju, ki sta najprimernejša za reševanje vašega problema.
 • Izberite odvetnika in ga pokličite ter se z njim dogovorite za sestanek.
 • Na sestanek se pripravite in s seboj prinesite vso dokumentacijo, vezano na ta primer. Pri odvetniku se boste izkazali z veljavno člansko izkaznico PSS.
 • Na sestanku podrobno predstavite svoj problem. Odvetnik vam bo tudi svetoval, kakšen naj bo vaš naslednji korak.
 • 7. Po sestanku bo odvetnik pisno obvestil ARAG, da ste bili pri njemu na posvetu ter na kratko opisal vaš problem. Prav tako nas bo seznanil ali ste bili pri njemu zaradi tega: - da si pridobite pravni nasvet – v tem primeru je z obiskom odvetnika dogodek zaključen! - ker želite tožiti oz. se braniti - ščititi svoje pravice. V tem primeru bomo v nekaj dneh po vašem sestanku z odvetnikom pisno obvestili vas in odvetnika glede kritja stroškov.

V kolikor boste želeli po sodni poti ščitili svoje pravice:

 • Se ponovno dogovorite z odvetnikom za sestanek in z vso dokumentacijo pridite na ta sestanek.
 • Šele sedaj podpišite pooblastilo odvetniku za zastopanje!
Nasvet: Koristite kontaktnega odvetnika tudi v nadaljevanju postopka! Kontaktni odvetniki poznajo način poslovanja zavarovalnice ARAG in za njo rešujejo večje število primerov in posledično prejmejo večje honorarje. Zaradi tega so ARAG in njeni zavarovanci, za kontaktne odvetnike, pomembne stranke!

Ali lahko grem k odvetniku, s katerim že sodelujem?

V primeru, ko želite koristiti pravno svetovanje (2 krat letno), se morate oglasiti pri našemu kontaktnemu odvetniku.
Vsekakor pa vas lahko v postopku zastopa tudi odvetnik, ki ni na našem seznamu kontaktnih odvetnikov. V tem primeru nas morate pred odhodom k odvetniku o tem obvestiti – pokličite nas na telefon (01) 236 41 85 ali 84.

Kdaj prične veljati zavarovanje PZ?

Zavarovanje PZ velja od 1. februarja 2012 dalje. Izjema sta kritji:

 • PZ na področju delovnega prava in
 • PZ na področju socialnih zavarovanj

Za ti dve kritji velja 3 mesečna čakalna doba!

Opozorilo: za pravno zaščito na delovno pravnem področju velja 3 mesečna čakalna doba. To pomeni, da so kriti spori, zaradi kršitev, do katerih je prišlo po preteku te čakalne dobe, kar je podrobneje opisano v členih 2.3. in 23.4. splošnih pogojev PZ.

Za vse ostale rizike prične veljati zavarovalno kritje takoj - kriti so primeri, ki nastanejo po začetku zavarovanja.

Praktični primeri

Za vse primere v nadaljevanju velja, da je začetek zavarovanja 1. februarjem 2012

Splošna kazenska PZ

1. februarja 2012 aprila je policist pri interventnem posredovanju s strelnim orožjem obstrelil občana. Državni tožilec zaradi prizadejanih težjih poškodb sproži kazenski postopek zaradi dejanja, storjenega iz malomarnosti. ARAG krije stroške predkazenskega in kazenskega postopka.

Splošna odškodninska PZ

Policist je bil 2. februarja 2012 telesno poškodovan na delovnem mestu pri opravljanju dela. Zavarovalnica je plačilo zavarovalnine zavrnila, ker naj ne bi ravnal strokovno. Po mnenju odvetnika nestrokovnosti ni bilo. Zoper zavarovalnico je vložil tožbo. ARAG je kril stroške postopka.

PZ na področju delovnega prava

Policistu je delodajalec neupravičeno odpovedal pogodbo o zaposlitvi (POZ), zaradi, po mnenju delodajalca, določenih kršitev iz delovnega razmerja. V sodnem postopku je bilo ugotovljeno, da je določena dejanja policist storil po naročilu nadrejenega, zato je sodišče odpoved POZ razveljavil. Delodajalec je bil prisiljen policista ponovno poklicati na delo in mu plačati vse prispevke in plačo za nazaj. ARAG krije stroške postopka v kolikor je bila PZ neupravičeno odpovedana po 1. juliju - po poteku 3 (tri) mesečne čakalne dobe.

Imate kakšno vprašanje?

Z vprašanji se obrnite na agencijo Hil d.o.o. po:
- telefonu: (02) 330 33 50
- mobilnem tel.: 041 736 964
- e-pošti: hil@siol.net