Preverjanje potreb


Prizadevamo si, da vam na podlagi tega vprašalnika posredujemo objektivne in razumljive informacije o zavarovanju in vam s tem omogočimo, da se odločite za obseg kritja, ki ustreza vašim potrebam in zahtevam.