V primeru, da izberete TRAJNIK kot vrsto plačila NI DOPLAČILA (priporočamo). V primeru izbire položnice, znaša doplačilo za mesečno plačevanje položnice 6%, četrtletne 4% ter polletne 2%. Pri plačilu letne položnice doplačila ni.